ทอดมันปลารสเด็ด's shop information

ทอดมันปลารสเด็ด's shop information

129/7 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240