ต้มเลือดหมูแปะฮวด's shop information

ต้มเลือดหมูแปะฮวด's shop information

ศูนย์อาหารลาดพร้าว 95 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310