toonpratoonung (Surin)

Special Deals

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี

Details

ลูกค้าทรู จ่ายเพียง 50 บาท เมื่อซื้อปลาทู 2 เข่ง (ปกติเข่งละ 30 บาท)

True Customer
Redeem

Special Deals

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี

Details

ลูกค้าทรู จ่ายเพียง 50 บาท เมื่อซื้อปลาทู 2 เข่ง (ปกติเข่งละ 30 บาท)

True Customer
Redeem