ตู้กับข้าวบ้านพี่น้ำ's shop information

ตู้กับข้าวบ้านพี่น้ำ's shop information

468 ถ.เทพรักษ์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220