ตำยำโบ๊ะละฮอง's shop information

ตำยำโบ๊ะละฮอง's shop information

468 ถนน เทพรักษ์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220