ชาปักษ์ใต้'s shop information

ชาปักษ์ใต้'s shop information

หน้าตลาดเอื้ออาทรบึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240