รับประทาน's shop information

รับประทาน's shop information

1 ซ.17 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000