นมสดท่าใหญ่'s shop information

นมสดท่าใหญ่'s shop information

18 ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000