แตงโมสลัดโรล & ไข่นกกระทาทอดเสียบไม้'s shop information

แตงโมสลัดโรล & ไข่นกกระทาทอดเสียบไม้'s shop information

ตลาดน้ำบึงพระยา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510