ก๋วยเตี๋ยวขาหมู ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น's shop information

ก๋วยเตี๋ยวขาหมู ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น's shop information

149 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130