ก๋วยเตี๋ยวเรือ ธานาสาน's shop information

ก๋วยเตี๋ยวเรือ ธานาสาน's shop information

44/1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160