ก๋วยจั๊บญวน (อุบล)'s shop information

ก๋วยจั๊บญวน (อุบล)'s shop information

125/182 หมู่ 7 ซอย มัณฑนา แขวงบางโฉลง เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540