เย็นตาโฟเจ๊ตั๊ก's shop information

เย็นตาโฟเจ๊ตั๊ก's shop information

71 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140