ไก่ย่าง ตับย่าง's shop information

ไก่ย่าง ตับย่าง's shop information

ตลาดเทวาอัมรินทร์ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220