โทโมะ สเต็ก's shop information

โทโมะ สเต็ก's shop information

3788 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260