พี่บัง บาร์เบอร์'s shop information

พี่บัง บาร์เบอร์'s shop information

133/146 ห้อง116 ชั้น1 ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530