วา กา มา ม่า's shop information

วา กา มา ม่า's shop information

9/3 หมู่ 1 วา กา มา ม่า (อาหารญี่ปุ่น) ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120