วันชัยไก่ย่างวิเชียรบุรี's shop information

วันชัยไก่ย่างวิเชียรบุรี's shop information

30/9 ม.8 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000