ข้าวผัดไทยสเต็กแสงจันทร์'s shop information

ข้าวผัดไทยสเต็กแสงจันทร์'s shop information

ร้านผัดไทยสเต็กแสงจันทร์ ตลาดแสงจันทร์ ถ.แก้วอิง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140