ก๋วยเตี๋ยว ปลอกแตก's shop information

ก๋วยเตี๋ยว ปลอกแตก's shop information

1 ม.3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310