ปลาทู's shop information

ปลาทู's shop information

ตลาดถนอมมิตร (ร้านปลาทู) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220