ข้าวหน้าไก่เยาวราช's shop information

ข้าวหน้าไก่เยาวราช's shop information

3290 ซอยวัดบางนาใน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260