กาแฟสด's shop information

กาแฟสด's shop information

930 (ร้านกาแฟ )ถนน อุดมสุข แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260