ต้นข้าว ต้มเลือด's shop information

ต้นข้าว ต้มเลือด's shop information

23/21 ม.12ซอยเชียงรากน้อย 8 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180