เค ที ช็อพ's shop information

เค ที ช็อพ's shop information

1289 ถนน สุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250