ตำปากเปิด's shop information

ตำปากเปิด's shop information

496 ซอย รัชดาภิเษก 36 แยก 9-3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900