ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น's shop information

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น's shop information

98/2 ม.2 ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000