จากิน ซูชิ @ Phitsanulok's shop information

จากิน ซูชิ @ Phitsanulok's shop information

222/2 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000