จินชา รัชดา ซอย 3 บาย พัชชา's shop information

จินชา รัชดา ซอย 3 บาย พัชชา's shop information

รัชดาซอย3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400