เจ๊จอย ข้าวต้มเครื่อง's shop information

เจ๊จอย ข้าวต้มเครื่อง's shop information

44/12 ตลาดแจ่มแจ๋ว ถ. Bang Toei 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210