กินมะ ซูซิ's shop information

กินมะ ซูซิ's shop information

7/62 ซอย โชคชัย 4 ถนน ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230