เจ้นุช หมึกบดย่าง's shop information

เจ้นุช หมึกบดย่าง's shop information

130 ถนน วุฒากาศ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150