บ้านแพะ บางน้ำผึ้ง's shop information

บ้านแพะ บางน้ำผึ้ง's shop information

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง แขวงบางน้ำผึ้ง เขตพระประแดง สมุทรปราการ 10130