ยำซ่าหน้าสั่น's shop information

ยำซ่าหน้าสั่น's shop information

ยำซ่าหน้าสั่น 169 ถนน สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260