ย่างป่ะล่ะ's shop information

ย่างป่ะล่ะ's shop information

876-3 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170