ลูกชิ้นทิพย์'s shop information

ลูกชิ้นทิพย์'s shop information

501 ตลาดหน้าหมู่บ้านเศรษกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160