เจ้วิปลาส้ม หมูส้ม's shop information

เจ้วิปลาส้ม หมูส้ม's shop information

43/5 ม.9 ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000