ยำแหนมสด's shop information

ยำแหนมสด's shop information

ตลาดเทพทิพย์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220