ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด เจ้ปุ้ย's shop information

ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด เจ้ปุ้ย's shop information

38/2 ม.7 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170