ลำดวน ไก่หมุนห้าลาว's shop information

ลำดวน ไก่หมุนห้าลาว's shop information

60 ม.7 ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130