ก๋วยเตี๋ยวเรือพิษณุโลก's shop information

ก๋วยเตี๋ยวเรือพิษณุโลก's shop information

187 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000