ลุงถนอม ไก่ทอดหาดใหญ่'s shop information

ลุงถนอม ไก่ทอดหาดใหญ่'s shop information

131 ม.3 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170