โซ๊ยแซ่บ @ บ้านแพ้ว's shop information

โซ๊ยแซ่บ @ บ้านแพ้ว's shop information

ร้านโซ๊ยแซ่บ ตรงข้ามกิจรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง บ้านแพ้ว ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120