• ลด 10% ค่าห้องพัก (ยกเว้น ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  สำรองที่พักได้ที่ โทร. 044-014021-28 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fortunehotelgroup.com

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่โรงแรมเมื่อสำรองห้องพักและขณะเข้าพัก
  - ขอสงวนการใช้สิทธิพิเศษในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองห้องพัก ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น
  - เงื่อนไขการจอง การยกเลิกและการชำระเงิน เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้