• ลูกค้าทรูที่เปิดบัญชีกับเอสบีไอ ไทย ออนไลน์ ก่อน 1 พ.ย. 62 สะสมยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับ 5 ทรูพอยท์

  ลูกค้าทรูเดิมที่เปิดบัญชีกับเอสบีไอ ไทย ออนไลน์ ก่อน 1 พ.ย. 62 สะสมยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับ 5 ทรูพอยท์ 

  เงื่อนไข
  - ลูกค้าทรูกดรรหัสรับสิทธิ์ และแจ้งรหัสแสดงตนในการรับคะแนนทรูพอยท์ที่ www.sbito.co.th/trueyou พร้อมกรอกรหัสที่ได้รับจาการรับสิทธิ์เพื่อแสดงตน
  - ทุกๆ 50,000 บาทของการซื้อขายหลักทรัพย์แบบปกติ ลูกค้าจะได้รับทรูพอยท์ 5 คะแนน โดยคะแนนที่ได้รับจะสะสมในระหว่างเดือน (ตัดยอดทุกสิ้นเดือน) จะได้คะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ไม่จำกัดโควต้าการได้รับทรูพอยท์/ท่าน)
  - สงวนสิทธิ์การรับทรูพอยท์สำหรับมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 5 ล้านบาท/เดือน/คน เฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์
  - สงวนสิทธิ์ในการรับทรูพอยท์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 พ.ย 2562 - 30 เม.ย 2563 เท่านั้น
  - ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
  - คะแนนสะสมทรูพอยท์นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้ 
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น