• ลูกค้าทรูแบล็ค  ลด 15% เมื่อทานที่ร้านครบ 500 บาท

  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ
  - สิทธิพิเศษนี้สำหรับรับประทานที่ร้านเท่านั้น โดยยังไม่รวม service charge
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้