• ลูกค้าทรู ซื้อบัตร Adventure Pass ราคาพิเศษ 650 บาท จากปกติ 900 บาท

  “Adventure Pass บัตรรวมเครื่องเล่นและสวนน้ำ ไม่จำกัดรอบตลอดวัน”

  เงื่อนไข
  - จำกัด 1 สิทธิ์ สามารถซื้อบัตรได้สูงสุด 4 ใบ / วัน (ซื้อ Pack 4 นับเท่ากับ 4 ใบ)
  - สิทธิพิเศษนี้ สำหรับบัตร Adult Adventure Pass สำหรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 131 ซม. ขึ้นไปเท่านั้น
  - บัตร Adventure Pass ใช้ผ่านประตู เล่นสวนน้ำและเครื่องเล่นทุกชนิด เอ็กซ์ตรีมเวิลด์, แอดเวนเจอร์เวิลด์, แฟมิลี่เวิลด์, สมอลล์เวิลด์ และวอเตอร์เวิลด์ ไม่จำกัดรอบตลอด 1 วัน
  - สิทธิ์พิเศษนี้สำหรับผู้ที่มีที่พำนักถาวรในประเทศไทยเท่านั้น (Promotion for Thai Residents Only.)
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดให้บริการเครื่องเล่นเนื่องจากการซ่อมบำรุงหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสม
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้