• ลูกค้าทรู ซื้อประกันภัยเดินทาง Happy Trip รับบัตรกำนัลสูงสุด 1500 บาท และ รับทรูพอยท์เพิ่ม

  รับสิทธิ์ต่อที่ 1  ซื้อเบี้ยประกันครบทุก 500 บาท รับ Starbucks E-Coupon มูลค่า 100 บาท (สูงสุด 500 บาท)
  รับสิทธิ์เพิ่มต่อที่ 2 หากซื้อเบี้ยแบบรายปี รับบัตรกำนัลจาก King Power สูงสุด (มูลค่า 1,500 บาท)
  รับสิทธิ์เพิ่มต่อที่ 3 ลูกค้าทรู ได้รับ 1 ทรูพอยท์ เมื่อชำระเบี้ยประกันทุก 20 บาท

  รับสิทธิพิเศษได้ที่ https://bit.ly/2n4vni9

  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  - รายการสนับสนุนที่ได้รับถือเป็นสิทธิ์เฉพาะของลูกค้าที่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศแผน Happy Trip ผ่านช่องทางการขาย MTI Connect เท่านั้น
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น กรมธรรม์ที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต้องออกกรมธรรม์วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2563 และชำระเงินแล้วเท่านั้น
  - บริษัทฯจะจัดส่งบัตรกำนัลทางข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่ของผู้ถือกรมธรรม์ที่ระบุในข้อมูลการซื้อ ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจัดส่งภายใน 30 วันหลังทำรายการ สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
  - กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลหรือแจ้งยกเลิก QR code ที่ท่านได้รับตามที่ระบุไว้ใน Starbucks e-Coupon
  - หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขกรมธรรม์ที่อาจจะส่งผลถึงโปรโมชั่นแจก Starbucks e-Coupon บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการส่ง SMS ตามความเหมาะสม
  - การตัดสินและคำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นข้อยุติ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการสนับสนุน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  - บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้