• ลูกค้าทรู รับฟรี ตรวจเช็กสถาพรถ 22 รายการ

  ลูกค้าทรู รับสิทธิ์ ตรวจเช็กสภาพรถฟรี 22 รายการ รายละเอียดดังนี้

  - รายการที่ 1 - 19 บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์เบื้องต้น
  - รายการที่ 20 ตรวจเช็กสภาพแบตเตอรี่ด้วยเครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่
  - รายการที่ 21 ตรวจวัดความชื้นน้ำมันเบรกด้วยเครื่องตรวจวัดความชื้นน้ำมันเบรก
  - รายการที่ 22 ตรวจเช็กด้วยระบบคอมพิวเตอร์ MUT-III

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้