• ลูกค้าทรู รับ 1 ทรูพอยท์ เมื่อซื้อสินค้า Perfect Companion Group (PCG) ทุกๆ 25 บาท

  ลูกค้าทรู รับ 1 ทรูพอยท์ เมื่อซื้อสินค้าของ Perfect Companion Group (PCG) ทุกๆ 25 บาท ภายในงานเกษตรแฟร์ วันที่ 21 ม.ค. - 8 ก.พ. 2563

  สินค้าที่ยกเว้น :
  Dog : ไม่รวมสินค้ากลุ่ม A Pro, A Pro IQ, IQ 3 mix, Zoi Dog, Lucky Dog
  Cat : ไม่รวมสินค้ากลุ่ม A Pro IQ, IQ 3 mix, Zoi Cat, Merry Meal Time, More More Please, My Dear Cat, Vittamax, Tasty, Catz
  Fish : ไม่รวมสินค้ากลุ่ม IQ Fish, A Fish, BFC, Lucky Fish
  Bird & Small Animal : ไม่รวมสินค้ากลุ่ม A Pro IQ, Super Nova and Rabbit Diet

  วิธีการรับสิทธิ์
  แสดงบัตรทรูการ์ด / บัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดแคชเชียร์ เพื่อแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC

  เงื่อนไข
  - คะแนน TruePoint ลูกค้าจะได้รับภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการ
  - เศษหลังจากคำนวณเป็นคะแนน จะถูกปัดลงทุกกรณี
  - การที่ลูกค้าจะสะสมหรือใช้คะแนน TruePoint ลูกค้าจะต้องมีการสมัครทรูไอดีก่อน
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้